Astrid Rass

Astrid Rass is onderwijskundige kunst- en cultuuronderwijs en werkt vanuit het idee dat duurzame (cultuur)onderwijsontwikkeling plaats vindt vanuit co-creatie tussen de schoolleiding, docent en leerlingen. In haar loopbaan heeft ze inmiddels met 63 scholen samengewerkt.

Sinds 2022 is Astrid als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Kunsteducatie van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving.  Als onderwijskundige kunst- en cultuuronderwijs is zij verbonden aan de Vereniging CultuurProfielScholen PO en VO en vormt zij hier tevens het dagelijks bestuur. Daarnaast is zij zelfstandig ondernemer en betrokken bij diverse onderzoeks- en begeleidingstrajecten in het primair - en voorgezet onderwijs.

Astrid Ras.JPG

Contact