dr. Rhea Hummel

Rhea Hummel doet onderzoek voor het lectoraat Kunsteducatie naar alledaagse leespraktijken. Zij werkt verder als (schrijf)docent bij de Master Kunsteducatie en als onderzoeksbegeleider bij de Master of Music van het Prins Claus Conservatorium. 

Haar huidige onderzoek richt zich op alledaagse leespraktijken. Hummel onderzoekt hiervoor onder andere minibiebs in Groningen: van stad tot ommeland.

Hummel rondde de studies Nederlands en Literatuurwetenschap af en promoveerde bij de faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling Antropologie van Vrij Universiteit Amsterdam op het boek Kunstlevens. Hedendaagse beeldend kunstenaars en schrijvers over hun levensbeschouwing.

Haar expertise ligt op het gebied van narratief onderzoek en betekenisgeving. Zij besteedt dan ook aandacht aan het feit dat mensen met een minibieb meer delen dan alleen boeken. De kleine alledaagse handeling van boeken brengen en ophalen, draagt betekenis. Voor zowel de minibiebgebruiker als -eigenaar. Hoe die betekenis precies tot stand komt, vormt het onderwerp van het onderzoek naar minibiebs in Groningen.

Contact

Publicaties