Eerstegraads lesbevoegdheid en mastergraad voor educatie in de kunsten binnen drie jaar

 • Bachelor
 • Master
 • Voltijd
Student Kunsteducatie

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Combinatieroute Master Kunsteducatie)

Niveau
bachelor, master
Vorm
voltijd
Duur
3 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Arts
Credits
180 ECTS
Startmaanden
Start: september

Wil je jouw eerstegraads lesbevoegdheid én een master binnen drie jaar halen? Dan is dit een goede opleiding voor jou. Binnen de combinatieroute bieden we maatwerk, voor wie verder wil kijken dan de kunsteducatieve lespraktijk. Tijdens de studie denk je na over nieuwe verbindingen tussen disciplines, domeinen en maatschappelijke vraagstukken en je geeft onderwijsvernieuwing handen en voeten, vanuit een stevige theoretische basis.

Projecten

Tijdens je master werk je aan projecten waarin onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen. Door praktijkgericht onderzoek kom je met innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Opbouw van de master

 • Jaar 1 Het eerste jaar

  Het eerste jaar volg je de voltijd studie DBKV-verkort. Je krijgt alle kans om praktijkervaring op te doen met stages en projecten in het educatieve werkveld. Zo doe je gedegen ervaringen op als docent en ontwerper van educatie. Parallel aan deze studie word je door de studiecoach van de Master Kunsteducatie begeleid in het reflecteren op je rol als kunstenaar en als educator. Je stelt samen met de studiecoach een studieplan voor je 2e studiejaar op waarin je beide studies zult gaan combineren. De studiecoach geeft je opdrachten ter voorbereiding hierop

 • Jaar 2 Het tweede jaar

  In het 2e jaar van je studie combineer je onderwijsactiviteiten van de bachelor en de masteropleiding. Ook in dit jaar doe je praktijkervaring op met stages en projecten en studeer je af voor de verkorte opleiding met een kunsteducatief onderzoek die gecombineerd wordt met opdrachten van de Master. Je legt voor beide toetsen af en integreert meer in de community of learners van de masteropleiding. Hierbij word je door de studiecoach van de masteropleiding begeleid.

 • Jaar 3 Het derde jaar

  Gedurende het derde jaar studeer je af aan de Master Kunsteducatie met een kunsteducatief masteronderzoek en een positionering in de beroepspraktijk als innovatieve master.

Na je studie

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. Je bent bevoegd om de volgende beroepen uit te oefenen: 

 •  Vakdocent primair onderwijs 
 •  Leraar voortgezet onderwijs 
 •  Leraar middelbaar beroepsonderwijs 
 •  Leraar voortgezet hoger onderwijs 
 •  Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie 
 •  Cultureel (educatief) ondernemer 

Als Master of Education in Arts beschik je tevens over de kwaliteit om als bovenstaande professional een voortrekkersrol te spelen. Je kan onderwijsvernieuwing initiëren, vormgeven en onderzoeksmatig monitoren. Hierbij schakel je bewust tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker.

Voorzieningen

Studeren bij Academie Minerva betekent onderdeel worden van een tolerante en open, internationale gemeenschap, een community, die midden in de samenleving staat. Vormgevers, beeldend kunstenaars, kunstvakdocenten en performers werken samen in projectweken, externe opdrachten, onderzoek- en innovatiewerkplaatsen. We ontmoeten elkaar in Cantina Minerva, de studio's, werkplekken en in onze veertien uitgebreide werkplaatsen. In de Mediatheek en de Academie Winkel kun je terecht voor het lenen of kopen van boeken, studiemateriaal en basismaterialen. 

Toelating & aanmelding

Aanmelden voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (verkort) gaat via www.hanze.studielink.nl. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een assessment.

Instroomgroepen
Het programma van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (verkort) omvat twee verschillende trajecten, bestemd voor twee instroomgroepen:

Reflectie en beroepsvoorbereiding/stage Je hebt een afgeronde bachelor HBO Kunstvakopleiding en wilt je lesbevoegdheid halen.

Beeldende praktijk en reflectie/stage Je beschikt over een (voorheen) tweedegraads lesbevoegdheid en wilt een aanvullende opleiding volgen aan een (voorheen) eerstegraads opleiding. 

Voordat je met de opleiding begint, kijken we samen naar je werkervaring en opleidingsverleden. De opleiding pas je zoveel mogelijk toe in jouw eigen praktijksituatie. Tijdens je studie werk je vanuit opdrachten, stages en vanuit een persoonlijke professionaliseringsvraag. Door middel van een assessment dat door docenten van de bacheloropleiding als ook van de masteropleiding wordt afgenomen, stellen we vast over welke relevante competenties je beschikt. Aan de hand hiervan stellen we een persoonlijk maatwerktraject/ studieplan op.

Het assessment bestaat uit een toelatingsexamen, een vrijstellingsonderzoek en een criteriumgericht interview.

Aanmelden

Ga naar www.studielink.nl. Kies daarna voor Hanzehogeschool Groningen en Academie Minerva en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (combinatietraject). Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een assessment.

Voor wie is dit traject geschikt?

De opleiding is bestemd voor afgestudeerden in het hbo kunstvakonderwijs beeldend, of een aanverwante opleiding met beeldend portfolio. De combinatieroute is geschikt voor studenten die op zoek zijn naar verdieping, ambities hebben en ondernemend/innovatief willen zijn in het kunsteducatieve veld/praktijk (Ma niveau). We zoeken studenten die een lesbevoegdheid willen halen en daarnaast hun visie op kunsteducatie verder interdisciplinair en theoretisch willen verdiepen en verbreden, waarbij ze de diverse beroepspraktijken willen onderzoeken. 

Interessegebieden

 • Cultuur en Kunst

Organisatie

Meld je aan via Studielink