Studentbegeleiding

minerva_docent_kunsteducatie.jpeg

Door de studie heen heb je een studentbegeleider die met jou je studievoortgang en planning bespreekt. Mochten er zaken spelen die jouw studie belemmeren, dan bespreek je dat met je studentbegeleider en word je eventueel doorverwezen naar de juiste hulp via Hanze Student Support.  

Binnen de studentbegeleiding wordt de klas onderverdeeld in kleine groepen, COL (Community of Learners) groepen waar je samen mee studeert, reflecteert en deelt hoe je in de studie staat. Binnen studentbegeleiding ga je aan de slag met wat je kan, wil, wat je ambities zijn en welke keuzes je maakt door de hele studie heen.  

Bij de start van jaar 1 word je gevraagd naar je studieplannen, waar je later op reflecteert. Uiteindelijk volgt eind jaar 1 een studieadvies, waarbij er wordt gekeken naar je studieplannen, hoe dit is gegaan en wat een goede vervolgstap zou kunnen zijn.