Begeleiding

minerva_docent_kunsteducatie.jpeg

De docenten van Beroepswerkplaats zijn ook je mentoren. Zij bespreken met jou je studiekeuze en -voortgang.

Welke keuzes kan je maken en op welke wijze passen deze keuzes bij jouw ontwikkeling? Waar sta je en welke stappen helpen je verder? Al deze zaken komen in Beroepswerkplaats maar ook in individuele en groepsgesprekken aan de orde. Eventuele studie-belemmerende situaties kan je ook bij hen melden. Samen wordt dan naar passende hulp of begeleiding gezocht via het Hanze decanaat.