Onderzoeker Esther Schaareman start met promotietraject

  • Nieuws
Portretfoto van Esther Schaareman

Kunstvakken in het voortgezet onderwijs dragen bij aan de ‘persoonlijke en algemene vorming’ van leerlingen. Door (kunst) te maken, te beleven en te reflecteren leren leerlingen uitdrukking te geven aan de vraag: wie wil en kan ik zijn in een complexe en dynamische wereld? Een mooie pedagogische opdracht, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Promotieonderzoeker Esther Schaareman was zelf 25 jaar kunstvakdocent en begint in september aan haar promotietraject over deze pedagogische opdracht van de kunstvakken. Ze wordt vanuit de Rijksuniversiteit Groningen begeleid door prof. dr. Hilda Amsing en dr. Pauline Schreuder, en vanuit de Hanze door dr. Evert Bisschop Boele. Ook filosoof en lector Hester IJsseling, verbonden aan de Thomas More Hogeschool, is betrokken bij de begeleiding.

Het onderzoek

Door historische en theoretische studie, gesprekken te voeren met kunstdocenten en te observeren in de onderwijspraktijk hoopt Esther met dit onderzoek kunstvakdocenten concrete handvatten aan te reiken voor het reflecteren op de ‘pedagogische opdracht van de kunstvakken’. Deze staat tegen de achtergrond van meetbaarheid, prestatiedrang en toetsdruk in het onderwijs geregeld onder druk.

Over de onderzoeker 

Esther Schaareman is docent bij de docentenopleidingen van Academie Minerva en het Prins Claus Conservatorium en onderzoeker bij het lectoraat Kunsteducatie. Binnen het lectoraat houdt Esther zich onder andere bezig met de volgende vraagstukken: hoe laat je (jonge) mensen hun eigen koers bepalen op weg naar volwassenheid - en hoe begeleid je dat proces in de kunstvakken? En tenslotte: hoe zorg je ervoor dat iedereen meedoet en meemaakt?

Contact

Interessegebieden

  • Kunst en Cultuur
  • Onderwijs en Opvoeding