Esther Schaareman, MA

Kunst- en cultuureducatie vormen Esthers professionele biotoop. Opgeleid en werkzaam als kunstdocent (in de beeldende vakken) en als wijsgerig pedagoog, verbindt ze theoretische concepten met praktisch handelen in kunsteducatieve situaties die ze– samen met studenten – aan kritische reflectie onderwerpt.  

Als docent-onderzoeker aan de docentopleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV) en Docent Muziek (DoMu) verzorgt Esther lessen in pedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Ook begeleidt ze studenten in hun onderzoeksfase.

Esther Schaareman.jpg

Binnen het lectoraat Kunsteducatie houdt Esther zich bezig met (kunst)pedagogische vraagstukken: wat is de pedagogische opdracht van de school in een complexe en dynamische wereld, hoe geef je die vorm in kunsteducatie, hoe laat je (jonge) mensen hun eigen koers bepalen op weg naar volwassenheid - en hoe begeleid je dat proces in de kunstvakken? En tenslotte: hoe zorg je ervoor dat iedereen meedoet en meemaakt? 

Het theoretisch kader van Esthers onderzoek zal, naast de idioculturele oriëntatie op kunstonderwijs, fenomenologisch van aard zijn. Het gesprek en de ontmoeting (met de leerling en de kunstdocent, in de wereld) zijn eveneens belangrijke pijlers in het onderzoek.  

Contact