Linda Hendriks, MA

Linda Hendriks is docent-onderzoeker bij het lectoraat Kunsteducatie van het kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen en doet promotieonderzoek naar de ontwikkeling van muzikale creativiteit in muzieklessen op de basisschool. Met een achtergrond in de communicatiewetenschappen en als leerkracht basisonderwijs, heeft ze interesse in leerkracht-leerlinginteractie en haar onderzoek is dan ook gericht op de pedagogisch-didactische interactie in de klas. In haar huidige onderzoek ligt de focus op de relatie tussen autonomieondersteuning door de leerkracht en muzikale creativiteit. Eerder onderzoek was gericht op de ontwikkelingen in de blaasmuzieksector (HaFaBra) en de rol van de dirigent. 

Portretfoto van Linda Hendriks

Als docent werkt Linda Hendriks voor de Master of Music van het Prins Claus Conservatorium en voor de Master Talent en Diversiteit op de Pedagogische Academie.

Contact