Dorien Petri

Dorien Petri werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Zij heeft meegewerkt aan diverse onderzoeken zoals samenwerken met ouders, de ervaringen van kinderen en ouders met het leven, leren en spelen op een IKC en de algemeen werkzame factoren in groepsgerichte opvoedondersteuning. Daarnaast werkt zij, sinds 2015, als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie.

In 2020 is Dorien gestart met een promotieonderzoek naar cultureel responsief lesgeven. Haar promotieonderzoek valt onder de leeropdrachten Jeugd & Leefomgeving (Annelies Kassenberg) en Talig functioneren & Gezond ouder worden (Margreet Luinge). In dit onderzoek wordt toegewerkt naar concrete kennis en tools voor leerkrachten zodat zij door cultureel responsief lesgeven de kansengelijkheid in hun eigen klas kunnen vergroten.

Dorien Petri

Contact

Publicaties