‘In Nederland worden kinderen te vroeg geselecteerd’

  • Nieuws
Soepele overgang van PO naar VO

Een recente kop boven een nieuwsbericht in de krant. De overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is een onderwerp waar veel discussie over is. Voor sommige kinderen is het een lastige periode, waarin hun mentaal welbevinden extra onder druk kan staan.

Vanuit de leeropdracht Diversiteit in Leren en Gedrag levert de Hanze een actieve bijdrage aan het landelijk expertisecentrum Overgang PO-VO.

Wat is het Landelijk expertisecentrum?

Het Landelijk Expertisecentrum PO-VO richt zich op onderwijs aan kinderen in de leeftijd van acht tot veertien jaar. Het centrum zet in op het versterken van de doorlopende leer- en ontwikkellijnen met bijzondere aandacht voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Dit doen wij door het toegankelijk maken en ontwikkelen van kennis waarmee onderwijsprofessionals en hun opleiders zich kunnen blijven ontwikkelen. Met deze actuele inzichten uit onderzoek en good practices kunnen zij hun eigen onderwijs en opleidingspraktijk versterken. Daarmee draagt het expertisecentrum bij aan het evidence informed handelen binnen de onderwijs- en opleidingspraktijken binnen regio’s.

Interesse?

Wil je eens doorpraten over het onderwerp of vanuit je expertise een bijdrage leveren? Wij horen het graag! Je bent van harte welkom in de buitenkring van onderzoekslijn 'Volgen van acht- tot veertienjarigen in hun ontwikkeling'. Maar ook kun je je natuurlijk aansluiten bij een van de andere onderzoekslijnen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Bekijk ook ons project 'Een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school'

Contact

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding