Integrale aanpak kinder­mishandeling

Kind bedekt gezicht 2022.jpg

De leeropdracht voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit dat bijdraagt aan een effectieve, bruikbare, innovatieve, duurzame en integrale aanpak van kindermishandeling.

Binnen het brede thema kindermishandeling ligt de focus van de leeropdracht met name op:

Primaire preventie

  • Het bespreekbaar maken van de schaduwkanten van ouderschap;
  • Het doorbreken van het taboe rond kindermishandeling;
  • Het versterken van alle ouders in hun ouderschap.

Secundaire preventie

  • Het versterken van kwetsbare ouders in hun ouderschap (verkleinen risico´s, versterken beschermende factoren);
  • Vroegsignalering en aanbod op maat.

Het versterken van handelen en houding van de (aanstaande) professional

  • Werken met de meldcode;
  • In gesprek gaan over (vermoedens van) kindermishandeling;
  • Integraal samen werken en leren van elkaar.

Inzetten ervaringsdeskundigheid

  • Oog voor het perspectief van alle betrokkenen (pleger/slachtoffer/omstander);
  • Ervaringskennis naast wetenschappelijke kennis en praktijkkennis.

Onderzoek, onderwijs & praktijk

Lector