Leerkrachten en ouders: partners in de aanpak tegen pesten

 • Onderzoeksproject
Leerkrachten en ouders partners in de aanpak tegen pesten

​Pesten op school is een beladen onderwerp dat de relatie tussen leerkracht en ouders flink op de proef stelt. Een gesprek over pesten ligt gevoelig omdat het raakt aan de opvoeding thuis. Bovendien zien leerkrachten en ouders een kind vanuit een verschillend perspectief en proberen zij vanuit verschillende invloedssferen het pesten te beteugelen.

Introductie

​Er zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het pesten op basisscholen tegen te gaan. Voor de school zijn er verschillende antipestprogramma's ontwikkeld. Daarnaast bestaat er een breed scala aan werkwijzen, trainingen en tools om leerkrachten te helpen in de samenwerking met ouders om de schoolse ontwikkeling van hun kind te versterken. In elke antipestmethode ontbreken echter handvatten voor de leerkracht om met ouders samen te werken als er daadwerkelijk sprake is van een pestsituatie. Dit terwijl deskundigen het erover eens zijn dat de samenwerking tussen leerkracht en ouders ook dan van groot belang is.
In dit project willen we daarom een effectieve aanpak voor de samenwerking tussen leerkracht en ouders ontwikkelen die, aanvullend op bestaande antipestprogramma's, ingezet kan worden in pestsituaties.

Doel

Het doel van het project is het ontwikkelen van een effectieve aanpak voor de samenwerking tussen leerkracht en ouders die, aanvullend op bestaande antipestprogramma's, ingezet kan worden in pestsituaties. De ambitie van dit consortium is om de sociale veiligheid van kinderen in het basisonderwijs te vergroten. Dit doen we door expertise op het gebied van pesten en ouderbetrokkenheid en de ervaringen uit de praktijk te combineren.

Onderzoeksresultaten

 • Module samenwerken met ouders voor de leerkracht, zelfstandig of aanvullend op bestaande anti-pestmethodes
 • Leergang sociale veiligheid voor post-hbo met aandacht voor de samenwerking met ouders in pestsituaties en een zelfstandige training voor leerkrachten
 • Folder voor ouders
 • Werkveldbijeenkomsten
 • Handreiking voor het pabo-curriculum
 • Artikelen vakbladen
 • Wetenschappelijke artikelen

Impact

 • Betere samenwerking tussen ouders en leerkrachten (wanneer er sprake is van pesten)
 • Sociale veiligheid van kinderen wordt vergroot
 • Handelingsvermogen van leerkrachten wordt vergroot
 • Verbreding van de visie op de aanpak van pesten

Valorisatie

Er wordt een handreiking voor basisscholen voor het samenwerken met ouders in pestsituaties ontwikkeld.  Deze handreiking moet leerkrachten en teams helpen om naast de anti-pestmethode die de school gebruikt zich met deze handreiking handelinsgbekwaam te voelen in het samenwerken met ouders als er sprake is van pesten. Daaraan gekoppeld is er ook een brochure voor ouders en wordt de kennis uit de handreiking aangeboden aan (aankomende professionals) middels lessen en training.
De co-creatie binnen de living labs (werkgroepen per school) zorgen voor een proces waarin samen met de praktijken kennis en ervaringen worden gemaakt en gedeeld. Deze kennis wordt breder verspreid en gedeeld via een aantal symposia.

Team

Interessegebieden

 • Onderwijs en Opvoeding