Interacties in de klas en de mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen

  • Nieuws
leerling in klas.jpg

Een groeiend aantal leerlingen in het primair onderwijs is kwetsbaar en ervaart een vermindering in mentale gezondheid.

Kwetsbare leerlingen zijn te omschrijven als ‘leerlingen wiens leer- en ontwikkelproces wordt bedreigd door persoonlijke en/of externe factoren’. Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving gaat kennis en tools ontwikkelen én delen, die leerkrachten ondersteunen bij het werken met deze leerlingen. 
De Nederlandse overheid geeft aan dat kwetsbare leerlingen op alle scholen voorkomen en dat het onderwijs een cruciale rol speelt bij het bieden van de juiste ondersteuning. Het bevorderen van inclusief onderwijs, waarin alle leerlingen effectief worden ondersteund, ongeacht hun individuele behoeften, is een centraal doel in het Nederlandse onderwijsbeleid.   

Lector Henderien Steenbeek en onderzoeker Vera de Vries gaan vanuit het lectoraat een mixed-method onderzoek uitvoeren om te begrijpen wat leerkrachten ervaren wanneer ze werken met kwetsbare leerlingen in de klas en hoe ze hun eigen rol in de ondersteuning van deze leerlingen waarnemen. Dit doen zij in samenwerking met het Expertisecentrum Interactie in de Diverse Klas. Ook de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden zijn betrokken bij dit project. Het project wordt gesubsidieerd vanuit de Universiteit van het Noorden (UvhN).  

Het doel van dit project is om op basis van deze inzichten tools te ontwikkelen die leerkrachten ondersteunen en hun handelingskracht versterken. Ook wordt er een basis voor toekomstig onderzoek gelegd in het voortgezet onderwijs, met ervaringen van leerlingen zelf en met observaties in de klas. Het onderzoek loopt tot en met juli 2025.  

Meer over dit project

Contact