Talig functioneren & Gezond ouder worden

Momenteel werken onderzoekers en professionals die zich bezighouden met taalvaardigheden en taalstoornissen bij kinderen weinig samen met onderzoekers en professionals die onderzoek doen naar taalvaardigheden en taalstoornissen bij ouderen. Door onderzoek te doen naar het talig functioneren van zowel jong als oud in zorg én in onderwijs kunnen inzichten in de taalontwikkeling en taalstoornissen bij kinderen ook inzichten in de taalvaardigheden en taalstoornissen bij ouderen opleveren, en vice versa. 

De leeropdracht Talig functioneren & Gezond ouder worden richt zich op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen taalstoornissen bij jong en oud in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord worden?
  • Hoe hangen taalontwikkeling en taalstoornissen samen met andere ontwikkelingsgebieden bij jong en oud?
  • Hoe speelt de interactie met de omgeving hierbij een rol en hoe kan de interactie geoptimaliseerd worden en
  • Hoe kan de communicatieve participatie van kinderen en ouderen met taalstoornissen vergroot worden?

Contact