Hanze werkt aan een goede start op de middelbare school voor alle kinderen

  • Nieuws
SINN in VO
Margot Bochane.jpg

Met steun van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) helpt de Hanze bij het zorgen voor inclusief onderwijs en gelijke kansen voor kinderen die naar de middelbare school gaan. Het project "SINN in VO: Een soepele start op het Voortgezet Onderwijs" begint op 1 september.

Elk jaar beginnen ongeveer 200.000 kinderen op Nederlandse middelbare scholen. Scholen willen inclusief onderwijs bieden, zodat alle leerlingen, ook die met extra ondersteuning, regulier onderwijs kunnen volgen. De overgang naar een nieuwe school is een kwetsbare periode, vooral voor leerlingen met extra behoeften. Een niet soepele start kan leiden tot onderpresteren, minder motivatie of vroegtijdig schoolverlaten, wat slecht is voor het welzijn van de kinderen. Het doel is om alle leerlingen een goede start te geven op de middelbare school.

Omdat het streven naar inclusief onderwijs steeds meer kwetsbare leerlingen in reguliere klassen brengt, proberen scholen hen een goede start te geven met bijvoorbeeld kennismakingsactiviteiten en mentorgesprekken. Maar vaak weten ze niet of hun aanpak effectief is. Dit project wil bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van leerlingen die naar de middelbare school gaan.

Onderzoeker Margot Bochane van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving leidt het project. Samen met leerlingen, ouders en leraren gaat ze onderzoeken wat goed werkt en waar de knelpunten liggen. Door dit samen te doen, wil het project het welzijn van leerlingen verbeteren en een aanpak vinden die door iedereen wordt ondersteund en past bij de onderwijscontext.

Het project wordt uitgevoerd met kennispartners Rijksuniversiteit Groningen en het Landelijk Expertise Centrum PO-VO en met de praktijkpartners Cedin, Openbaar Onderwijs Groningen en het Dollard College.

Meer weten over dit project? Klik hier

Contact