In het project ‘Een soepele overgang’ werken drie leer­opdrachten samen

  • Nieuws
Een soepele overgang

Een stimulerende omgeving waarin onderwijsprofessionals, ouders/verzorgers van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (SOB-leerlingen) en zorgprofessionals goed samenwerken, draagt bij aan de ontwikkeling, kansengelijkheid en maatschappelijke participatie van kinderen.

Ongeveer 8 procent van de school kinderen heeft extra onderwijsondersteuning nodig. Voor hen is een schoolcultuur waarin een goede relatie bestaat tussen thuis, school en zorgprofessionals extra belangrijk. Met name de overgang van voorschoolse voorzieningen naar het reguliere basisonderwijs kan stressvol zijn. Deze stress wordt onder andere veroorzaakt door handelingsverlegenheid vanonderwijsprofessionals om met ouders/verzorgers van SOB-leerlingen samen te werken.

In dit project trekken de leeropdrachten Talig functioneren & Gezond ouder worden, Jeugd & Leefomgeving én Familiezorg samen op. Om leerkrachten te bekwamen in goede samenwerking met het kind en zijn/haar ouders worden de principes van Familiezorg en het Familiegesprek ingezet en onderzocht op toepasbaarheid in de context van het basisonderwijs.

In de afgelopen weken verzorgden trainers vanuit de leeropdracht Familiezorg de training voor leerkrachten van de Bredero-school in Groningen en de Merlettes in Kootstertille. Leerkrachten maken kennis met de basisprincipes van systemisch of contextueel werken en oefenen met het inzetten van een genogram en een caremap als tools om het kind en zijn thuis-context goed te leren kennen. Het onderzoek dat volgt zal onderzoeken wat de opbrengsten van deze training en het gebruik van deze tools in de dagelijkse praktijk zijn; opbrengsten voor zowel het kind, ouders en/of verzorgers alsook leerkrachten.

Meer over het project 'Een soepele overgang'

Contact