In Nederland zitten per klas gemiddeld twee kinderen die in armoede opgroeien. Kinderen die in armoede leven ervaren stress, zeker als er ook sprake is van schulden. Zij ervaren minder steun van hun ouders, meer onzekerheid en uitsluiting en zien minder toekomstperspectief (Kinderombudsman, 2017). Het opgroeien in armoede belemmert kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Armoede komt overal voor waardoor veel professionals er - bewust of onbewust- mee te maken krijgen. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in de bestrijding van kinderarmoede.

Om professionals te helpen bij het omgaan met kinderen en gezinnen in armoede hebben Annelies Kassenberg (lector Jeugd & Leefomgeving) en Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) samen met professionals, onderzoekers, ervaringswerkers, ouders en kinderen drie handreikingen ontwikkeld.

De handreikingen bevatten concrete werkwijzen en handvatten om armoede bij kinderen te Signaleren en kinderen en gezinnen in armoede te Ondersteunen en te Stimuleren (SOS bij kinderarmoede). Er is een handreiking voor het onderwijs, één voor het sociaal domein en één voor het domein jeugdgezondheid (lancering oktober 2021). 

Handreikingen:

De brugfunctionaris op school
De brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin en zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en daar wat aan te doen, werkt het concept preventief en draagt het bij aan gelijke kansen voor ieder kind. 
Klik hier voor de brochure 'De Brugfunctionaris op school'

Contact