Regie over de zorg die bij je past - uitsnede.jpg

Familiezorg

Het lectoraat Familiezorg wil bijdragen aan de ontwikkeling van een meer systemische benadering van zorgsituaties. Met behulp van toegepast wetenschappelijk onderzoek willen we inzicht krijgen in de effecten van Familiezorg op gezondheid en welzijn van families. Op basis van deze inzichten werken we aan interventies die ondersteuning bieden die families nodig hebben om het vol te houden en daarbij tegelijkertijd gezond te blijven.

Familiezorg = Familie die voor elkaar zorgt! De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is in volle gang; er wordt een groot beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie in de zorg voor naasten. Deze ontwikkeling heeft grote consequenties voor families en familierelaties. De risico's en gevolgen worden inmiddels duidelijk: overbelasting van mantelzorgers is een belangrijk maatschappelijk thema geworden.

Families hebben behoefte aan erkenning van hun rol en hun zorgen, families hebben behoefte aan gezamenlijke ondersteuning in het uitvoeren van hun taak. Om deze ondersteuning te kunnen bieden zullen we het 'unieke familieverhaal' en het functioneren van families moeten ontdekken en begrijpen.

Familiezorg

Familiezorg filmpje screenshot.png

Onze mensen