Verlenging leeropdracht Familiezorg

  • Nieuws
hanze_oma-medicijnen.jpg

Het College van Bestuur heeft na een positieve evaluatie besloten de leeropdracht Familiezorg te verlengen voor vier jaar. De leeropdracht maakt onderdeel uit van het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van het Centre of Expertise Healthy Ageing.

Leeropdracht Familiezorg
Als iemand ziek wordt raakt dat niet alleen de zieke zelf, ook familie en directe naasten worden erdoor beïnvloed. Familie en directe naasten komen voor de vraag te staan of en wat ze willen en kunnen bijdragen aan de zorg die nodig is. De kwaliteit van de onderlinge relaties tussen zorgvrager en zijn/haar familie en directe naasten is bepalend voor de kwaliteit van de zorg die de zorgvrager ontvangt. Aandacht voor en ondersteuning van deze onderlinge relaties, in het licht van de zorgsituatie van de patiënt, is dan ook van cruciaal belang.

Familiezorg, ofwel zorg verleend door familie of directe naasten (informele zorg), is belangrijk voor de houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Door dubbele vergrijzing en toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt de vraag naar informele zorg steeds groter. Hierdoor neemt de druk op de familie en naasten toe, waarbij nu al zo’n 10-15% van de informele zorgverleners aangeeft zich (zwaar) overbelast te voelen. Overbelasting is van invloed op de gezondheid en het welzijn van deze informele zorgverleners, zij lopen een groot risico op gezondheidsklachten als oververmoeidheid, eenzaamheid en depressiviteit, met een hogere prevalentie van deze klachten bij burgers met een lagere sociaaleconomische klasse.

Zorgorganisaties en ook opleidingen in zorg en welzijn staan voor grote uitdagingen. Zorgorganisaties moeten de zorg anders organiseren en zorgen voor een erkende positie van informele zorgverleners in het zorgproces. Daarnaast moet ook het opleiden van professionals in zorg en welzijn mee veranderen, er zijn andere competenties nodig voor het effectief ondersteunen en bevorderen van zelf-en samenredzaamheid van zorgvragers en hun familie en directe naasten (informele zorgverleners).

Waar gaat de leeropdracht zich de komende jaren op richten?
De komende vier jaar wil de leeropdracht Familiezorg bijdragen aan de grote uitdagingen in de gezondheidszorg als het gaat om Familiezorg en Informele Zorg aan de hand van drie pijlers:

  1. Praktijkorganisaties ondersteunen in de omslag naar een organisatie waarbinnen familie en directe naasten (informele zorgverleners) worden erkend en waarin hun positie wordt omschreven en geformaliseerd;
  2. Onderwijsinstellingen bewust maken en ondersteunen bij onderwijsvernieuwing en innovatie met betrekking tot competentieontwikkeling van toekomstige zorg- en welzijnprofessionals;
  3. Praktijkgericht onderzoek naar (de implementatie van) effectieve samenwerkingsvormen en ondersteuningsinterventies voor zorgvragers, hun familie en directe naasten.

Meer informatie
Meer informatie over de leeropdracht vind je hier. Lees ook het verhaal Familiezorg in de praktijk: de ervaring van een familie. 

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid