Trijntje Scheeres-Feitsma

Trijntje heeft een achtergrond als geestelijk verzorger, docent en (zorg)ethicus waarbij ze zich gespecialiseerd heeft in morele dilemma’s en moreel beraad in de zorgcontext. Haar focus en belangstelling als onderzoeker ligt in het nadenken over wat het goede is, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de familie of naaste en voor de zorgprofessionals die betrokken zijn. De onderlinge afstemming is hierin essentieel. Door deze vragen in de praktijk te onderzoeken en te toetsen kan zorg ook écht beter gemaakt worden.

Haar promotieonderzoek gaat over de positie en rol van familie in situaties van euthanasie bij mensen met dementie.

Trijntje Scheeres-Feitsma

Contact

Publicaties