Hinke van der Werf

Hinke van der Werf is docent-onderzoeker bij het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen.

Hinke van der Werf (1989, Dearsum) studeerde verpleegkunde en behaalde vervolgens haar master sociologie aan de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze deed haar onderzoek bij het onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hinke werkt als docent en onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen. De titel van haar proefschrift is: ‘Impact on and support needs of young adults growing up with a chronically ill family member. Who Cares?’ Ze promoveerde op 31 mei 2023 tot doctor in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hinke van der Werf docent-onderzoeker bijgesneden.jpg

Ze schreef een proefschrift over jonge mantelzorgers tussen de 18 en de 25 jaar en de impact die de zorg van een chronisch ziek familielid op deze jongvolwassenen heeft. Meer dan de helft geeft aan fysieke en mentale klachten te hebben. Ook hebben ze vaker relatieproblemen met familie en leeftijdsgenoten en problemen op school. Volgens Hinke van der Werf is er nog maar weinig aandacht voor de problemen van deze groep.