Marjolijn Heslinga, MSc

In september 2023 is Marjolijn gestart met haar promotieonderzoek gericht op het samenwerken met en ondersteunen van naasten van mensen met psychiatrische problematiek in de thuissituatie.

Marjolijn Heslinga.jpg

Mensen met psychiatrische problematiek zijn kwetsbaar en er is bij deze doelgroep vaak sprake van ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Dit maakt het voor deze doelgroep extra ingewikkeld om mee te doen in onze maatschappij. Hoewel we weten dat het sociale netwerk een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van mensen met psychiatrische problemen, zien we juist bij deze doelgroep dat naasten minimaal of zelfs niet meer in beeld zijn. Met dit onderzoek hoopt Marjolijn een bijdrage te leveren aan de verpleegkundige zorg voor naasten van mensen met psychiatrische problemen en te verhelderen hoe de samenwerking met en de ondersteuning van deze naasten vormgegeven kan worden.

Contact