Lectorenplatform Informele Zorg gaat van start

  • Nieuws
Lectorplatform informele zorg.jpg

Zorg van de toekomst vraagt om meer en betere samenwerking tussen verleners van informele en (semi)formele zorg. Hierbij is het vertrekpunt dat informele zorg het fundament vormt en formele zorg daarbij aansluit. Dit heeft grote implicaties voor zowel professionals, hulpvragers en hun informele zorgverleners. Om hieraan bij te dragen wordt het lectorenplatform Informele Zorg gestart, dankzij financiering vanuit Regieorgaan SIA.

In dit nieuwe lectorenplatform worden de krachten gebundeld op het thema Informele Zorg met de ambitie om te komen tot:

  1. Versterking van kwalitatief, hoogwaardig praktijkgericht onderzoek rondom informele zorg;
  2. Optimale agendering van het thema binnen de landelijke onderzoeksprogrammering en bijbehorende subsidiestromen;
  3. Innovaties in de praktijk en opleidingen voor zorg- en welzijn/sociaal werk.

Dit platform is een samenwerking tussen lectoraten op het gebied van zorg en sociaal werk van zes hogescholen: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland, Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Rotterdam. Verder zijn ook grote landelijke koepelorganisaties en kennisinstellingen op het gebied van informele zorg betrokken, namelijk MantelzorgNL, Pharos en Movisie. Binnen de Hanzehogeschool valt dit platform binnen het brede onderzoeksthema Passende Zorg

Wil je meer weten over de verschillende lectorenplatforms in Nederland? Lees dan verder op de website van Regieorgaan SIA.

Contact