Renate Hemrica

Na haar opleiding HBO-V, die ze afrondde in 1997, ging Renate Hemrica als verpleegkundige aan de slag. Ze werkte onder meer als verpleegkundige in het King George Hospital (Londen) en het UMCG op de afdelingen algemene chirurgie en neurochirurgie. Vervolgens deed ze ervaringen op binnen het geneesmiddelenonderzoek en in 2007 rondde ze de opleiding Gezondheidswetenschappen in Maastricht af. Nadat ze vijf jaar had gewerkt als kwaliteitsadviseur binnen Treant Zorggroep, maakte ze in 2018 de overstap naar de Hanzehogeschool Groningen, Verpleegkunde. Hier geeft ze les, met name gericht op het praktijkleren.

Renate Hemrica.JPG

Vanaf 2021 is ze betrokken als projectleider en onderzoeker bij het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, binnen de leeropdracht Familiezorg. Hier werkt ze aan het project ‘Samenredzaamheid binnen families die te maken krijgen met dementie’. Dit project wordt uitgevoerd binnen het Netwerk Dementie Fryslân, waarbij vijf thuiszorgorganisaties zijn betrokken. De Casemanagers dementie zijn geschoold in een meer systemische ‘familiebenadering’ en brengen deze kennis en vaardigheden in praktijk. Zo word er gekeken naar de ervaringen en opbrengsten van het Familiegesprek bij families die te maken hebben met dementie. Subsidie voor dit project is verstrekt door Stichting de Friesland.