Richard Groothoff

Richard Groothoff is afgestudeerd in sociaal werk en filosofie en tien jaar als jeugdbeschermer werkzaam geweest bij Nidos. Vanaf 2007 is hij docent ethiek en filosofie bij sociale studies aan de Hanzehogeschool. Hij heeft meermaals gepubliceerd over morele kwesties in de jeugdzorg waarbij hij zijn eigen onzekerheden over wat nu het goede is om te doen, als uitgangspunt nam. Samen met Jan Ebskamp en Jaap Buitink schreef hij het studieboek Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk. (2019). Zijn laatste publicatie is een bijdrage aan het boek Ouders Versterken. Preventie kindermishandeling van zwangerschap tot kleutertijd, onder redactie van Susan Ketner (2021), waarin aan de hand van casuïstiek geprobeerd is het nut en nadeel aan te tonen van allerlei ethisch denkgereedschap voor het hanteren van oplopende morele spanning in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling.

Richard Groothoff

Contact

Publicaties