Arbeidspools door ondernemers

  • Onderzoeksproject
MedewerkersCampus_2023.jpeg

Mkb-ondernemers hebben behoefte om samen op te
trekken bij de invulling van social return. Ze verwachten dat ze zich dan minder intensief bezig hoeven te houden met de manier waarop social return in een specifieke aanbesteding ingevuld moeten worden. Bovendien willen ze op die manier bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Juridische aspecten en ervaringen in de praktijk

Op verzoek van een mkb-ondernemer en Bouwend Nederland regio Noord heeft het lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap een verkennend onderzoek gedaan dat kennis oplevert over de inrichting van arbeidspools die door ondernemers zijn opgezet. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.
Het
 onderzoek geeft inzicht in de juridische aspecten van de inrichting van een arbeidspool
en bevat een beschrijving van de ervaringen van ondernemers in de praktijk.

Arbeidspools door ondernemers: juridische vormgeving en ervaringen in de praktijk
 

Interessegebieden

  • Recht en Bestuur