samenwerken_bieb

Juridische Aspecten van Ondernemerschap

Het Lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap onderzoekt complexe juridische vraagstukken op strategisch en tactisch niveau die voor (sociale) ondernemers relevant zijn. Het doel van het lectoraat is wet- en regelgeving beter aan te laten sluiten op de behoeften van ondernemers.

Het lectoraat doet samen met ondernemers, docenten en studenten onderzoek naar thema's rondom het vergroten van de social impact van mkb in de regio, aanbestedingen met sociale voorwaarden en co√∂peratie-vorming. Daarnaast draagt het lectoraat bij aan vraagstukken op het terrein van governance, publiek-private samenwerking en cybersecurity. 

De focus van het praktijkgericht juridisch onderzoek van het lectoraat richt zich op: 

  1. Digitale transformatie: praktische ondersteuning bieden voor ondernemers en (semi-) publieke organisaties bij juridische vraagstukken rondom digitale toepassingen.
  2. Impact ondernemerschap: de versterking van ondernemen met impact: de werking van wet- en regelgeving wordt onderzocht vanuit het perspectief van ondernemers, waarbij de nadruk ligt op eigen beslissingsruimte voor ondernemers en het voorkomen van regeldruk.
  3. Governance: versterking van de onderlinge regionale samenwerking van ondernemers en de samenwerking met de overheid, met de nadruk op (Europees) aanbestedingsrecht, coöperatieve vorming en publiek-private samenwerking.