Vanhulley maakt van bedrijfstextiel nieuwe producten en ze bieden vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt leer-werktrajecten. Met Zowerkthet! wordt er voor een nieuwe aanpak gekozen: de Vanhulley vrouwen lopen een stage bij bedrijven in Groningen om een netwerk op te bouwen en te ontdekken waar hun interesses liggen.

Versterking maatschappelijk verdienvermogen door een regionaal ecosysteem

Samen met de lectoraten Juridische Aspecten van Ondernemerschap en Human Capital onderzochten we het zowerkthet-traject van Vanhulley om het ecosysteem te versterken. Daarmee werken we aan het vergroten van het maatschappelijk verdienvermogen en circulariteit.

Realistic evaluation

Aan de hand van een realistic evaluation werd het zowerkthet-traject onderzocht. Deelnemende bedrijven zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de Vanhulley deelneemster. Ook gaven andere sociaal ondernemers in Nederland, The Colour Kitchen, Fraenck, Cre8 en Breedweer, hun input op de aanpak binnen Zowerkthet. Door dit project zijn praktische handvatten geboden voor de inrichting van een regionaal innovatie-ecosysteem ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt en een circulaire keten.

Resultaten

We zien dat het Zowerkthet-traject zorgvuldig is opgezet en goed past binnen mkb-bedrijven in het noorden met een informele en laagdrempelige werksfeer. Het traject heeft impact op zowel de vrouwen als de bedrijven waar de vrouwen stage lopen. Ook zien we dat het ecosysteem verder versterkt kan worden: de bedrijven willen graag meer leren over duurzamer en socialer ondernemen. Tegelijkertijd willen de bedrijven graag bijdragen aan de hand van hun expertise om het traject verder te verrijken.

Subsidie

Het lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap was trekker van dit project dat gefinancierd was met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.

Lees hier het artikel over dit project!

sewing workshop.jpg

Meer weten? Bekijk hier het filmpje dat is gemaakt naar aanleiding van het onderzoek bij VanHulley.