student diploma

Human Capital

Het lectoraat Human Capital richt zich primair op de wisselwerking tussen de werking van de arbeidsmarkt en de regels rond arbeid, onderwijs & scholing en economie. Het lectoraat kent drie leeropdrachten: de leeropdracht Human Capital, leeropdracht Regionale Arbeidsmarkt en de leeropdracht Arbeidsparticipatie.

Het lectoraat Human Capital doet praktijkgericht onderzoek naar transitities op de arbeidsmarkt om bij te dragen aan een duurzame en wendbare regionale economie. We hebben het dan bijvoorbeeld over de aansluiting van onderwijs/scholing en werk, over de overgang van werkloos naar werk of de switch van werk naar ander werk. Wet- en regelgeving, convenanten, beleidsafspraken, gewoonten in een bedrijf, persoonlijke voorkeuren zijn allemaal van invloed op deze transitities. Om deze vervlechting te zien, hanteert het lectoraat een multi-levelperspectief: we kijken bijvoorbeeld naar (de wisselwerking tussen) individuen, organisaties en (sub)regio’s en sectoren. Tevens werkt het lectoraat vanuit een multi-actorbenadering, omdat meerdere partijen (werkgevers, werknemers, overheid, onderwijs, enzovoorts) samen de arbeidstransities mogelijk maken.  

Leeropdrachten van lectoraat Human Capital