Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

  • Onderzoeksproject
2023 SPRONG kick-off-31.jpg

De SPRONG groep Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen is een landelijk samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, Fontys, Saxion, Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een groot aantal consortiumpartners uit het werkveld. SPRONG staat voor 'stimuleren van praktijkgerichte onderzoeksgroepen' en ondersteunt hogescholen bij het verder opbouwen en versterken van samenwerking in onderzoek.

Over Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

Maatschappelijke transities hebben krachtige onderzoeksgroepen nodig, die hoogwaardig onderzoek doen en in staat zijn langjarige, strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante partners. In ‘Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen’ werken vijf lectoraten van vijf hogescholen samen met hun partners uit het werkveld aan praktijkgericht onderzoek ter versterking van maatschappelijk verdienvermogen en responsiviteit via human capital innovatie op drie niveaus: individuen, bedrijven en regio’s.

De noodzaak voor human capital innovatie is groot vanwege drie kernvraagstukken. Allereerst dreigen arbeidstekorten de langjarige economische groei te belemmeren door krimp van de beroepsbevolking en onvoldoende productiviteitsgroei. Ten tweede is er sprake van een verschuivende vraag naar arbeid als gevolg van verschillende transities (zoals die in de energie, de digitalisering en de zorg). Tot slot is er steeds meer sprake van een kloof tussen de toekomstige arbeidsvraag en de kennis en vaardigheden van de huidige beroepsbevolking.

Het programma heeft als doel om informatie en kennis over de innovatie van de arbeidsmarkt te genereren en uit te wisselen. Het biedt een loket voor de overdracht van deze kennis naar regionale en landelijke partners. Het gaat dan om onderwerpen als het helder formuleren van de behoefte aan scholing, de ontwikkeling van oplossingen op het gebied van leven lang ontwikkelen en het stimuleren van een leercultuur binnen organisaties.

Human Capital Innovatie SPRONG_Thumbnail.jpg

In deze animatiefilm wordt het programma SPRONG Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen in het kort toegelicht.

Ambities en beloften onderzoeksgroep

In onderstaande publicatie vind je meer informatie over het SPRONG programma Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen. Wat zijn de ambities en beloften van de onderzoeksgroep voor over vier en acht jaar? De vijf lectoraten en de betrokken partners worden toegelicht en de vier leergemeenschappen worden omschreven. Verder vind je voorbeelden van projecten op het gebied van human capital innovatie. 

Publicatie SPRONG Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

Betrokken lectoren en onderzoeker vanuit de Hanzehogeschool

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij