BaanBrekend Perspectief

  • Onderzoeksproject
BaanBrekend Perspectief.png

De arbeidsmarkt staat al een tijdje flink onder druk. Er is al maanden, zo niet jaren, een tekort aan werknemers in verschillende sectoren.

Bedrijven proberen van alles om nieuw personeel aan te trekken, maar het blijft lastig om openstaande vacatures te vervullen. Bovendien hebben veel grote organisaties veel oudere medewerkers, zoals bijvoorbeeld het Drenthe College in Noord-Nederland, waar meer dan 35% van het personeel 55 jaar of ouder is. Dat betekent dat deze medewerkers binnenkort met pensioen zullen gaan.

Ondanks dat de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder omhoog gaat, betekent dat niet per se dat mensen tot hun pensioen blijven werken. Sommigen vinden het lastig om gemotiveerd en productief te blijven in de laatste jaren van hun loopbaan, terwijl anderen juist opzien tegen de leegte na hun pensioen.

Het gevolg van deze combinatie van factoren is dat er mogelijk een nog groter tekort aan personeel ontstaat dan nu al het geval is. Mensen zijn minder geneigd om vlak voor hun pensioen van baan te wisselen, deels vanwege de arbeidsvoorwaarden en rechten die ze hebben opgebouwd. Vooral mensen met lagere salarissen kunnen het zich vaak niet veroorloven om eerder te stoppen of een andere stap te zetten. Dit heeft niet alleen invloed op individuen, maar ook op de samenleving en organisaties, omdat er veel waardevolle ervaring verloren gaat door afvloeiingsregelingen.

Dit alles leidde tot het experiment 'BaanBrekend Perspectief' (BBP). Hierbij kregen medewerkers van 60 jaar en ouder de kans om zich met behoud van hun salaris en pensioenrechten te richten op hun persoonlijke ontwikkeling. Het idee was dat deelnemers weer met plezier naar hun werk zouden gaan, zouden ervaren dat ze nog steeds van waarde zijn, en misschien zelfs na hun pensioen actief zouden blijven.

Dit baanbrekende initiatief heeft geleid tot inzichten en praktische oplossingen om oudere medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Nieuwsgierig naar de toekomst van werk en hoe deze aanpak kan bijdragen?

Lees het volledige rapport!

Interessegebieden

  • Economie en Management