lectoraat Duurzaam HRM.png

Lectoraat Leiderschap en Duurzaam Werken

Het lectoraat Leiderschap en Duurzaam Werken richt zich op het genereren van nieuwe kennis over inzet en gebruik van human resource management (HRM), om zo tot een duurzame en inclusieve arbeidspopulatie te komen.

Het lectoraat kent een omvangrijke onderzoeksgroep bestaande uit docent-onderzoekers, studenten (bachelor- en masterstudenten) en promovendi. Het lectoraat richt zich op het genereren van nieuwe kennis over de inzet en gebruik van HRM om tot een duurzame en inclusieve arbeidspopulatie te komen. Om HRM een duurzaam karakter te geven richten we ons expliciet met een externe lens (outside/in-benadering) op de context van werk. Hierbij gaat het niet alleen om de economische waarde, maar ook om de sociale en technologische waarden. Daarnaast is het cruciaal binnen Leiderschap en Duurzaam Werken om de focus te leggen op diverse stakeholders binnen en buiten organisaties. Niet alleen de medewerkers verdienen aandacht, maar ook de bredere community met klanten, leveranciers en vertrokken medewerkers. Als laatste richten we ons nadrukkelijk op het co-creëren van toegevoegde waarde. Interdisciplinaire co-creatie verrichten we bijvoorbeeld met ICT en gebouwde omgeving: hoe kunnen disciplines als deze bijdragen aan duurzaam werken?

Onderzoekslijnen