Sociale Veiligheid

  • Onderzoeksproject
Docenten Sportstudies in kantine 2022.jpg

Binnen een grote hogeschool in Nederland doen we middels Group Model Building onderzoek naar Sociale Veiligheid. Door dialogen wordt er in gezamenlijkheid betekenis gegeven aan het begrip Sociale Veiligheid en bepaald hoe vorm wordt gegeven aan Sociaal Veilig Werken. Uitgangspunt is om met elkaar de norm met betrekking tot Sociale Veiligheid te stellen, dus samen met de medewerkers van de betreffende hogeschool.

Door het organiseren van dialoog sessies wordt er in gezamenlijkheid bepaald welke betekenis het begrip Sociale Veiligheid heeft en hoe er binnen de organisatie vorm wordt gegeven aan ‘Sociaal Veilig Werken’. Collega’s gaan, onder begeleiding, met elkaar in gesprek hoe ze dit binnen de organisatie doen zodat een prettige omgeving behouden blijft en gecreëerd wordt, waarin éénieder optimaal kan functioneren. Achterliggende reden van het onderzoek is dat het van belang is dat iedereen zich vrij voelt binnen de eigen afdeling, maar zeker ook binnen de organisatie, om zichzelf te zijn en zich uit te spreken. Tijdens de sessies wordt onder begeleiding ingegaan op de volgende onderwerpen: 

  • Het gezamenlijk bepalen van een gedeelde definitie van Sociale Veiligheid 

  • Gezamenlijke taal/ mentale modellen 

  • Gezamenlijke betekenisgeving aan ‘Sociaal Veilig Werken’ incl. het met elkaar vaststellen van de norm.  

  • Inzicht in het probleem en de zienswijzen van een ander 

  • In gezamenlijkheid bepalen van factoren die van invloed zijn op Sociale Veiligheid 

  • Vormen van gedeelde adviezen en individuele oplossingen omtrent ‘Hoe doen we dit dan met elkaar in ons dagelijks werk? 

Inhoud onderzoek

Contact