Leiderschap op de werkvloer

  • Onderzoeksproject
Informeel groepswerk in Forum 2022.jpg

In dit onderzoek staat leiderschap op de werkvloer centraal. We kijken naar het handelen van mensen in leidinggevende posities en naar het leiderschap van de andere medewerkers en teams. Want leiderschap is niet gelijk aan ‘de leidinggevenden’ of ‘het management’.

Bij dit leiderschap gaat het om het proces in arbeidsorganisaties waarbij de verschillende deelnemers, van hoog tot laag in de organisatie, hun doelen aan die van de organisatie verbinden. Op die manier ontstaat er zingeving en richting. De veronderstelling is dat werkenden dit nodig hebben om vervolgens hun eigen werk te managen, iets dat in autonome/zelfsturende teams steeds vaker van werkenden wordt gevraagd. Leiderschap wordt in dit onderzoek dus niet gezien als een (karakter)eigenschap of vaardigheid, maar als proces in de organisatie.

Het onderzoek is een zoektocht naar factoren met betrekking tot leiderschap, die invloed hebben op de transitie die in de zorg plaatsvindt. Deze transitie is in het kort als volgt te omschrijven: van verticaal en aanbod-gestuurd naar horizontaal en vraag-gestuurd, waarbij intensief moet worden samengewerkt door stakeholders binnen en buiten de organisatie. Het doel van deze transitie is kwalitatief goede, toekomstbestendige zorg tegen aanvaardbare kosten. Wat vraagt deze transitie van leiderschap? De vorm van het project is handelingsonderzoek, dat samen met medeonderzoekers uit de participerende organisaties wordt uitgevoerd.  Medewerkers, adviseurs, leidinggevenden en waar mogelijk cliënten en verwanten worden betrokken. Gezamenlijk onderzoeken we welk handelen bijdraagt aan de ontwikkeling van leiderschap.

Inhoud onderzoek

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf