Een leven lang gelukkig werken: 'oud is goud'

  • Nieuws
Profile picture of Professor Klaske Veth
Boekcover Klaske veth.jpg

Werken met plezier en voldoening in de tweede helft van je loopbaan, hoe doe je dat? Lector Leiderschap & Duurzaam Werken Klaske Veth schreef er een boek over. “Oud is nu nog fout. We moeten een omslag maken naar oud is goud.”

Het boek ‘Werken met WOW – Een gids voor plezier en voldoening in de tweede helft van je loopbaan’ geeft inzichten in de soms schokkende beelden en (deels) geruststellende feiten vanuit de wetenschap. WOW staat voor welbevinden op het werk, zowel mentaal, emotioneel als sociaal. Het boek geeft handvatten voor hoe je op eigen wijze diepgang en voortgang kunt geven aan de tweede helft van je loopbaan. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan een specifieke doelgroep: de bridge workers. Dat zijn mensen die deels blijven werken, en deels met pensioen gaan.  

Dieptevolle betekenissen 

Veth legt uit hoe haar boek tot stand gekomen is. “Zes jaar geleden werd ik lector op de Hanze. Toen heb ik op basis van mijn lectorale rede een klein boekje geschreven over duurzaam werken. Daar kreeg ik veel reacties op en mensen wilden er graag meer over weten. In de loop der jaren heb ik veel inzichten gekregen in wat mensen en organisaties kunnen doen om met WOW aan de slag te gaan. Als je het over het thema duurzaam werken hebt dan lijkt het soms alsof het alleen maar gaat over de handvatten die een hrm-afdeling kan bieden aan de organisatie. Het is veel breder dan dat. Mijn boek gaat over de gelaagdheid van duurzaam werken, dus ook wat mensen zelf kunnen doen om gelukkig te blijven werken. Ik maak onderscheid tussen het WOW-gevoel van kortstondige en langdurige aard. Tegenslag en milde stress dragen op lange termijn bij aan het WOW-gevoel. Zeker in de tweede helft van je loopbaan wil je niet per se het script van de eerste helft herbeleven. Vanuit ervaringen kunnen we dieptevolle betekenissen geven aan de tweede helft van ons werkzame leven. In het eerste gedeelte lopen we allemaal krassen op en ervaren we tegenwind. Hoe kun je dat op een goede manier toepassen in het tweede gedeelte? Daar gaat mijn boek over.” 

Blijf durven 

Veth geeft tips voor voldoening in de tweede helft van je loopbaan. “Besef goed wie jij bent. Neem vooral eens de tijd om het proces van ervaringen toe te passen in je werk. Doe je nog wel de dingen die je wil? Probeer uit te gaan van het uitgangspunt dat het beste moet nog komen. Blijf ook vooral durven als je ouder wordt. We hebben soms de neiging om te denken: ‘ik heb het goed voor elkaar’. Daar zou je je bij neer kunnen leggen, maar daarmee doe je jezelf te kort. Naarmate we ouder worden krimpen letterlijk je hersenen en figuurlijk verroest je. In mijn boek nodig ik uit om jezelf te blijven uitdagen, iets waar we van nature niet altijd goed in zijn.”  

Verbinding tussen wetenschap en praktijk 

In het boek worden wetenschap en ervaringen bij elkaar gebracht. Veth: “In mijn boek verbind ik de wetenschap met de praktijk. Er zijn aannames over WOW die niet kloppen. Het beeld is bijvoorbeeld dat ouderen niet willen leren of veranderen, maar daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. De bevindingen uit mijn boek zijn en worden getoetst op mensen. Ik merk dat het thema hot is. Oud is nu nog fout. We moeten een omslag maken naar oud is goud. We hebben goud in onze handen. Daar moeten we ons meer bewust van zijn, in plaats van zeggen: ‘oeh ik ben de vijftig al gepasseerd’. Daar ben ik wel klaar mee. Er vindt nu ook nog te vaak leeftijdsdiscriminatie plaats. Ook al zou ik mij een jonge god voelen, dan laat de arbeidsmarkt vaak weten: we investeren niet meer in je. Voordat ik mijn proefschrift opleverde, had ik het idee dat we ouderen anders moesten benaderen dan jongeren op de arbeidsmarkt. Dat is aan alle kanten ontkracht. Er veranderen natuurlijk wel dingen naarmate we ouder worden en soms moet je dingen anders aanvliegen. Tegen praktijkgeschoolde mensen hoef je bijvoorbeeld niet te zeggen: ‘leuk, je mag een opleiding doen’. Maar door ander woordgebruik en bijvoorbeeld meer te focussen op teamontwikkeling zijn ze sneller geneigd om te denken: ‘ik wil best veranderen’. Het zit in de mens om nieuwsgierig te zijn naar verandering en nieuwe inzichten”, besluit Veth.  

Donderdag 6 juni is de boekpresentatie. 

Bestel het boek

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf