Arjen Edzes

Dr. Arjen Edzes is lector Regionale Arbeidsmarkt in het lectoraat Human Capital.

De regionale arbeidsmarkt wordt gevormd door drie domeinen die in de beroepspraktijk, de wetenschap en het beleid van oudsher gescheiden zijn: de regionale economie en het ondernemerschap, het onderwijsveld en het sociale domein

Op al deze terreinen en voor verschillende beroepsprofielen leidt de Hanzehogeschool de professionals voor de toekomst op. Op al deze terreinen ben ik actief (geweest) in verschillende rollen.

HANZE220818_Arjen Edzes.jpg

Ik heb mijn hele carrière gewerkt op het grensvlak van onderzoek, onderwijs en advisering, in verschillende functies en zowel vanuit private als vanuit publieke organisaties. Momenteel combineer ik het lectorschap met een functie als universitair hoofddocent bij de vakgroep economische geografie van de RUG. In het verleden heb ik gewerkt als managementconsultant bij Deloitte en als commercieel onderzoeker bij het Centrum voor Arbeid en Beleid. Daardoor heb ik veel geleerd over het spanningsveld tussen (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek enerzijds en de beroepsvorming van studenten en de maatschappelijke impact van onderzoek anderzijds. Ik krijg vooral energie om vanuit een kennisinstelling met studenten en organisaties samen te werken om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ik ben nieuwsgierig, creatief, open en transparant en gericht op constructieve samenwerking. Mijn deur staat open.

Ik heb mij toegelegd op zowel de onderkant als de bovenkant van de regionale arbeidsmarkt. In mijn proefschrift heb ik de uitvoering van de bijstand in Nederland onderzocht. Dit heb ik daarna in veel kennis- en adviesprojecten voortgezet. Recentelijk als projectleider van de evaluatie van bijstandsexperimenten in de stad Groningen en als voorzitter van het Landelijke Overleg onderzoekers Experimenten Participatiewet. In dit aandachtsgebied horen ook mijn projecten rond (intergenerationele) armoede, de sociale werkvoorziening en re-integratie van werkzoekenden. De bovenkant van de arbeidsmarkt gaat over de ‘high potentials’; de hoger opgeleiden die innovatie aanjagen en die de regio economisch sterker maken. In mijn kennisprojecten komt dit terug in de onderzoeken naar loopbanen en carrièrepaden, de dynamiek op de arbeidsmarkt, ruimtelijk gedrag, waaronder ‘brain drain’, verhuis- en woonmigratie en grenspendel met grensregio’s.

Momenteel leid ik het Talent in de Regio-programma. Het sleutelwoord is aanpassingsvermogen; het vermogen van individuen, organisaties en bedrijven, sectoren en regio’s om zich snel te kunnen aanpassen wanneer - als gevolg van globalisering, vergrijzing en automatisering - kennis en vaardigheden verouderen en tekorten aan personeel gaan toenemen. Dat is de belangrijkste uitdaging voor de regio. Daar hoop ik de komende jaren mijn bijdrage aan te leveren.

Contact

Publicaties