Harm van Lieshout

Mijn naam is Harm van Lieshout en ik ben lector human capital. Een thema dat als een rode draad door mijn loopbaan loopt.

Ik studeerde vanaf 1986 sociologie in Utrecht, verdiepte me eerst in de onderwijssociologie, en later in de interdisciplinaire sociaal-wetenschappelijke bestudering van arbeidsvraagstukken. In deze periode was ik ook actief als studentvakbondbestuurder, faculteitsraads- en -bestuurslid. Ik studeerde af op een voorstudie voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), en werd aio bij de Onderzoeksschool 'AW'SB' van de Universiteit Utrecht. Ik onderzocht de organisatie van het (middelbaar) beroepsonderwijs in Duitsland, de V.S., en Nederland, en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. In dit project adopteerde ik het theoretisch perspectief van 'multi-level labour market governance' in het algemeen, en actor-gecentreerd institutionalisme in het bijzonder.

foto Harm.jpg

In 1997 werd ik senior-onderzoeker bij het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) van de Universiteit van Amsterdam, om onderzoek op het thema 'onderwijs en arbeidsmarkt' te genereren. Ik acquireerde en leidde diverse projecten, en assisteerde collega dr. Ton Wilthagen (inmiddels hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en directeur van ReflecT) bij het ontwikkelen van het door SARA-NWO gehonoreerde onderzoeksprogramma 'Flexicurity'.

De Hanzehogeschool Groningen vroeg mij in 2003 het eerste lectoraat op het kennisdomein arbeid aan de Hanzehogeschool Groningen op te zetten: het lectoraat Arbeidsverhoudingen, een samenwerking van de opleidingen Sociaal-Juridische Dienstverlening, Human Resource Management, en Management, Economie en Recht. In 2007 werd dat lectoraat uitgebouwd tot Kenniscentrum Arbeid, dat uit vijf lectoraten kwam te bestaan. De naam van mijn eigen lectoraat werd 'Flexicurity', waarbinnen ook het thema 'onderwijs en arbeidsmarkt' was belegd', en ik was tevens leading lector van dat Kenniscentrum. In 2016 zijn we samen met het Kenniscentrum Ondernemerschap gegaan onder de vlag van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en is de naam van mijn lectoraat gewijzigd in 'Human Capital'.