Human Capital Innovatie voor Maat­schappelijk Verdien­vermogen van start

  • Nieuws
2023 SPRONG kick-off-38.jpg

Woensdag 31 mei 2023 vond de kick-off plaats van de door Regieorgaan SIA gefinancierde SPRONG-programma Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen.

Tegen de 100 beleidsmakers, onderwijsbestuurders, lectoren, docent-onderzoekers, docenten, ondernemers, teamleiders en andere geïnteresseerden in arbeidsmarkt- human capital- of HRM-vraagstukken uit het hele land waren bij het kick-off event aanwezig.

Naast vier verschillende workshops rond het thema innovatie op de arbeidsmarkt, bestond de kick-off uit een toelichting op de onderzoeksgroep, de leergemeenschappen, de doelstellingen en beloftes. Vervolgens werd in een paneldiscussie aan de hand van verschillende stellingen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt besproken met de aanwezige panelleden, en kon het publiek haar stem uitbrengen. In dit verslag blikken we terug op de geslaagde bijeenkomst.


 

2023 SPRONG kick-off-38.jpg

Bekijk hier de aftermovie van de kick-off op 31 mei voor een sfeerimpressie van het event. Ook zijn verschillende betrokkenen bij de onderzoeksgroep aan het woord. Wat zijn hun verwachtingen en waar kijken ze het meest naar uit in de samenwerking?

Plenaire bijeenkomst

Na de workshopronde, vindt de plenaire bijeenkomst plaats. Harm van Lieshout (lector Human Capital, Hanzehogeschool Groningen) en Jos Sanders (lector Leren tijdens de beroepsloopbaan, Hogeschool Arnhem en Nijmegen) geven een toelichting bij de doelstellingen van de SPRONG-groep Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen.

Animatiefilm

Human Capital Innovatie SPRONG_Thumbnail.jpg

Bekijk hier de animatiefilm over Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen.

De regionale arbeidsmarkt van de toekomst
De drie kernproblemen waardoor innovatie op het gebied van human capital noodzakelijk is, worden besproken. Door krimp van de beroepsbevolking en onvoldoende productiviteitsgroei dreigen arbeidstekorten langjarige economische groei te belemmeren. Verschillende maatschappelijke transities (zoals die in de energie, de digitalisering en de zorg) leiden tot een veranderende vraag naar arbeid. Hierbij is er steeds meer sprake van een kloof tussen wat mensen kunnen en wat in de toekomst van hen wordt gevraagd. Leren en ontwikkelen van mensen, werkgevers en onderwijsinstellingen is van cruciaal belang voor de regionale arbeidsmarkt van de toekomst.
De verschillende
leergemeenschappen worden toegelicht:

  • Leergemeenschap Individuen
  • Leergemeenschap Bedrijven/Organisaties
  • Leergemeenschap Regio’s/Netwerken
  • Leergemeenschap Digitalisering


Beloften aan werkveld en onderwijs
Vervolgens worden de doelstellingen van de onderzoeksgroep voor over 4 jaar en over 8 jaar toegelicht. Daarbij heeft de onderzoeksgroep de volgende belofte aan het werkveld: We dragen bij aan de versterking van quadruple helix samenwerkingen in de regio gericht op samen leren en innoveren in en met het mkb. Hierdoor hebben ondernemers en werknemers in het mkb, als ook professionals op het gebied van Human Capital/Leven Lang Ontwikkelen, meer actuele kennis, vaardigheden en handelingsvermogen met betrekking tot ontwikkelen en benutten van het human capital.
De
belofte aan het onderwijs: Er is een doorlopende leerlijn Human Capital Innovatie van AD, Ba, Ma en PhD/PD in het reguliere onderwijs voor studenten en in voor praktijkprofessionals. Via SPRONG-activiteiten in het onderwijs leren (aankomende) professionals hoe zij bij kunnen dragen aan de versterking van het human capital in het mkb.


Paneldiscussie
De paneldiscussie wordt gevoerd met:

  1. Annemarie Hannink (College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen)
  2. Margriet Bouma (regiosecretaris Koninklijke Metaalunie district Oost)
  3. Carine Bloemhoff (wethouder Gemeente Groningen en voorzitter bestuur Arbeidsmarktregio Groningen)
  4. Peter Bos (associate lector bij het Fontys lectoraat Dynamische Talentinterventies)


In de paneldiscussie werd aan de hand van verschillende stellingen het gesprek aangegaan over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met zowel de aanwezige panelleden als het publiek. ‘Sociale partners en onderwijsinstellingen moeten een grotere rol krijgen in het regionale arbeidsmarktbeleid’ en ‘De werkplek in plaats van het klaslokaal wordt de leidende context voor een leven lag leren’ zijn voorbeeld van stellingen die besproken werden.