Workshop 'Digitalisering; probleem en oplossing…'

2023 SPRONG kick-off-24.jpg

Steeds meer digitale hulpmiddelen komen beschikbaar die werknemers en werkzoekende helpen bij het zoeken naar passend(er) werk. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? En welke stappen gaan we hier de komende jaren in zetten? De workshop werd gegeven door Harm van Lieshout (Hanzehogeschool Groningen).

Herman Miedema

Matching en Carrière Tool

Herman Miedema vertelt over de Matching & Carrière Tool die in de arbeidsmarktregio Groningen als onderdeel van het programma Talent in de Regio wordt doorontwikkeld. Hij benadrukt het belang van het spreken van dezelfde taal tussen talent en werkgever, en hoe technologie kan helpen om de verschillende vaardigheden van een persoon en een functie te matchen.

Invloed van digitalisering

Vervolgens is Jos Sanders aan het woord over de invloed van digitalisering. Digitalisering heeft een enorme impact op de manier waarop we werken en ook op onze persoonlijke ontwikkeling. Wanneer mensen niet meegaan met de ontwikkelingen, raken ze achterop, ook op het gebied van leren en scholing (apathie). Om mensen in de juiste mindset te brengen en de veranderingen in hun banen beter te begrijpen, is het nodig om te kijken naar de taken die ze momenteel uitvoeren en wat ze drie tot vier jaar geleden deden. Door deze inzichten te vergelijken, kunnen we zien hoe een baan zich ontwikkelt ten opzichte van de ontwikkeling van het individu. Door te aggregeren kun je inzicht creëren in welke taken bij het team passen, welke taken misschien iets mee moet gebeuren en welke taken mogelijk afgestoten dienen te worden.

Paneldiscussie

Met een panel van deskundigen worden stellingen besproken over het onderwerp skillspaspoort. Het panel bestaat uit Hans Cremer (programmamanager Integraal Skills Paspoort Hogeschool van Amsterdam), Jurgen Elshof (VNONCW-MKB Noord en Stichting Matching en Carrière Tool) en Tjeerd Willem Hobma (algemeen directeur Volandis).
Er wordt gediscussieerd over het idee van een gratis skillspaspoort en de validatie van vaardigheden. Daarnaast wordt gesproken over de rol van Competent.nl en het idee om het skillspaspoort op te nemen in de EU-digitale identiteit. Ten slotte wordt er gesproken over hoe informatie uit het skillspaspoort kan helpen bij het actualiseren van opleidingen.

Aan deze workshop hebben bijgedragen Herman Miedema (dit-WERKT), Jos Sanders (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Hans Cremer (Programmamanager Integraal Skills Paspoort Hogeschool van Amsterdam), Jurgen Elshof (VNONCW-MKB Noord en Stichting Matching en Carrière Tool) en Tjeerd Willem Hobma (algemeen directeur Volandis).