'We hopen dat onze kennis bijdraagt aan minder werkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt'

  • Nieuws
2023 SPRONG kick-off-38.jpg

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een verhaal gepubliceerd over hoe lector Harm van Lieshout en de SPRONG-groep werken aan Human Capital Innovatie om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren, en regionale samenwerking te bevorderen.

Hoe zorgen we ervoor dat elke student of professional de kans krijgt om zich te ontwikkelen? Hoe ontwikkelt de (regionale) arbeidsmarkt zich? En hoe organiseren we dat menselijk talent ook in de toekomst voldoet aan de maatschappelijke vraag? Harm van Lieshout is lector Human Capital aan de Hanzehogeschool Groningen. Samen met de lectoraten van Fontys, Saxion, HAN University of Applied Sciences en Windesheim vormen ze de SPRONG-groep die onderzoek doet naar Human Capital Innovatie.

Lees het hele artikel hier!