Symposium Passende Banen een succes

  • Nieuws
Passende banen image 1.jpg

Op donderdag 6 juni vond het symposium 'Passende Banen' plaats op de Hanze, waar het thema basisbanen centraal stond.

Basisbanen zijn speciaal gecreëerde functies voor mensen die niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, maar wel in staat zijn om bepaalde taken uit te voeren. Het doel van basisbanen is om extra werkgelegenheid te creëren, het welzijn en de financiële redzaamheid van deelnemers te verbeteren, en maatschappelijke meerwaarde te leveren door bij te dragen aan de leefbaarheid in wijken.

Ernst Ottens, programmadirecteur Arbeidsmarktregio en Vakland, opende de bijeenkomst met een prikkelende vraag: "Van wie heb je het meeste geleerd?" Deze vraag zette meteen de toon voor een dag vol inzichten, waarbij kennisdeling en persoonlijke ervaringen centraal stonden.  

De eerste spreker, Joan Muysken, hoogleraar emeritus economie aan de Universiteit Maastricht, trapte af met zijn antwoord op deze vraag. Hij vertelde dat hij het meest heeft geleerd van zijn docenten tijdens zijn economische studies, zijn ouders en zijn echtgenoot. Vervolgens dook hij in zijn onderzoek naar baangarantie en basisbanen. Zijn presentatie, vol met waardevolle inzichten, leidde tot een stroom van vragen en een discussie onder de aanwezigen. Deze interactie zorgde voor een soepele overgang naar de eerste discussieronde.  

Tijdens deze eerste discussieronde verzamelden de deelnemers zich rond tafels, waar een tafelleider verschillende stellingen presenteerde gerelateerd aan basisbanen en baangarantie. Dit leidde tot levendige gesprekken over actuele onderwerpen binnen de arbeidsmarkt waarin deelnemers hun ervaringen en kennis deelden. 

Petra Oden, lector Juridische Aspecten van Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool, nam vervolgens het woord. Zij beantwoordde Ernst Ottens' vraag met een persoonlijk verhaal: "Ik heb veel geleerd van mijn promotor, maar de basis is gelegd door mijn vader. Mede dankzij hem en zijn vertrouwen in mij ben ik ver gekomen." Petra ging verder met een presentatie over het project Publiek-Private Samenwerking (PPS). Dit project richt zich op het bieden van doorlopende begeleiding voor mensen met meervoudige problematiek. Met optimisme legde ze de nadruk op het belangrijkste aspect van basisbanen: "Hier doen we het voor; blije mensen die aan het werk zijn." 

Na een tweede boeiende discussieronde werd het symposium afgesloten met woorden van René Paas, Commissaris van de Koning. Hij vatte de essentie van het symposium perfect samen en sloot af met een inspirerende boodschap: "Hou de ambitie vast van wat we willen bereiken en laten we het samen oplossen."  

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel, waar de aanwezigen de gelegenheid hadden om na te praten en nieuwe contacten te leggen.  

Bekijk hier het eindrapport "De praktijk van passende banen"