Social Impact Beloond

  • Onderzoeksproject
studenten

In het onderzoeksproject 'Social impact beloond' zijn er een tweetal tools ontwikkeld waarmee sociale ondernemingen de sociale impact van hun bedrijf beter zichtbaar kunnen maken.

Sociale impact zichtbaar maken

Sociale MKB-bedrijven in Noord-Nederland die bijdragen aan het stimuleren van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, willen bij inkooptrajecten of aanbestedingen graag beloond worden voor deze 'social impact'. Hiertoe willen ze hun impact kunnen meten, om aan opdrachtgevers zichtbaar te maken.

Nu zijn er talloze instrumenten voor het meten van sociale impact, maar het MKB gebruikt ze zelden, omdat ze te duur en te complex zijn. Bovendien vragen opdrachtgevers er niet of nauwelijks naar; in het gunnen van offertes lijkt prijs een doorslaggevend besliscriterium te zijn. Dit moet toch anders kunnen? Maar hoe?

In het RAAK-MKB project 'Social impact beloond', zijn er een tweetal tools ontwikkeld waarmee sociale ondernemingen de social impact van hun bedrijf beter zichtbaar kunnen maken:

  • een tool waarin de ontwikkeling van medewerkers zichtbaar wordt, en
  • een tool waarin de maatschappelijke kosten en baten van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt overzichtelijk worden gepresenteerd.

De uitkomsten van de Social Impact Tools helpen inkopers beter zicht te krijgen op ondernemingen met social impact, waardoor de kans toeneemt dat producten en diensten worden afgenomen bij deze ondernemingen.

Routekaart voor een effectief impact-ecosysteem

Het lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap heeft samen met Impact Noord een Routekaart voor een effectief impact-ecosysteem ontwikkeld.
Voorafgaand aan dit onderzoek is met het onderzoek 'Monitor Groningse Impactondernemingen' geïnventariseerd welke ondersteuningsbehoeften impactondernemers hebben op het gebied van algemene ondernemersvaardigheden.


Routekaart voor een effectief impact-ecosysteem

Monitor Groningse Impactondernemingen