Hoe krijg je vraag en aanbod van IT-professionals op elkaar afgestemd?

  • Nieuws
depositfoto hulp ICT.jpg

Het project Make IT Work heeft een rapport opgeleverd met onder andere inzichten over wat organisaties doen om personeel voor IT-functies te werven en te behouden.

Het aantal ICT-bedrijven in Nederland neemt elk jaar toe. Voor de economische ontwikkeling in Noord-Nederland is ICT dan ook een belangrijk speerpunt. Toch lukt het de laatste jaren steeds minder goed om het groeiend aantal ICT-vacatures in Nederland te vullen. Volgens een onderzoek van het UWV (2018) is het jaarlijks aantal studenten dat een ICT-studie afrondt en de arbeidsmarkt betreedt, niet voldoende om het aantal vertrekkende werknemers door pensionering te compenseren. Dit terwijl de verwachting is dat het aantal nieuwe ICT-bedrijven ook de komende jaren blijft toenemen. Het mkb in Noord-Nederland geeft al meerdere jaren aan veel moeite te hebben om hun ICT-vacatures te vullen. Om die reden moeten werkgevers ook leren zoeken naar talent buiten de gebaande paden om. In 2019 is het project Make IT Work in the North gestart om een duurzame verbetering van de regionale arbeidsmarkt te realiseren door de vraag en het aanbod naar ICT-professionals in Noord-Nederland systematisch op elkaar af te stemmen. 

Meerwaarde van zij-instromers

Het project Make IT Work in the North richt zich op het opleiden van mensen die geen IT-achtergrond hebben, maar hun loopbaan wel als IT’er willen vervolgen. Deze ‘zij-instromers’ doorlopen een versneld opleidingsprogramma en treden na afronding in dienst bij een bedrijf. Het Lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen en het lectoraat Betekenisvol Ondernemen van NHL Stenden Hogeschool spraken zo’n 35 werkgevers over het werven en behouden van personeel voor IT-functies in tijden van krapte op de IT-arbeidsmarkt, en de meerwaarde van zij-instromers via Make IT Work in the North. Uit dit werkgeversonderzoek van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool blijkt dat werkgevers de instroom van IT-personeel uit dat programma waarderen. Op basis van de gesprekken met werkgevers hebben de onderzoekers een aantal adviezen opgesteld:

  1. Ga met werkgevers in gesprek over onbenut potentieel (ouderen, vrouwen, anderstaligen, etc.) en hoe die te bereiken en te verleiden voor een baan in de IT en daar duurzaam te laten ‘landen’.
  2. Om onaangename vormen van recruitment te voorkomen zou de noordelijke IT-arbeidsmarkt meer als ‘carrousel’ moeten worden ingericht.
  3. De druk op het senior personeel bij de werkgever kan worden verlaagd door kandidaten na afloop van de initiële opleiding aanvullend te ondersteunen.

Werkgeversonderzoek (Zij)-instroom en behoud van personeel voor IT-functies
Lees het volledige onderzoeksrapport met de resultaten en inzichten uit het werkgeversonderzoek in het kader van Make IT Work in the North hier:

Onderzoeksrapport (Zij)-instroom en behoud van personeel voor IT-functies

Lectoren en onderzoeker

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij