steve-johnson-BlKuLn9vHWo-unsplash.jpg

Digitale Transformatie

De drie leeropdrachten New Business & ICT, User-Centered Design en Personalised Digital Health vormen samen het Lectoraat Digitale Transformatie.

Digitale transformatie

Screenshot 2022-11-03 at 15.49.44.png

Deze animatie legt uit wat het Lectoraat Digitale Transformatie doet

Leeropdracht User-Centered Design
Het lectoraat User-Centered Design richt zich op het genereren van nieuwe kennis over het ontwerp van digitale tools om tot een (langdurige) verandering te komen qua gedrag of kennis in een beoogde groep van gebruikers. In het bijzonder richt het lectoraat zich op het ontwerp van adaptieve systemen, die zich kunnen aanpassen aan individuele verschillen in gebruikers, nieuwe technologie, en in hoeverre deze ingezet kan worden om maatschappelijke problemen aan te pakken en digitale geletterdheid en -inclusie, om mensen optimaal te ondersteunen in het gebruiken van allerlei technologie. Deze kennis wordt direct toegepast in de praktijk, samen met de bedrijven uit de creatieve industrie en domeinpartners, op het gebied van healthy ageing, ondernemerschap en energie.

Leeropdracht Personalised Digital Health
De leeropdracht Personalised Digital Health (PDH) heeft als toepassingsgebied voor het in praktijk brengen van die visie de sector gezondheid en welzijn. Alle projecten binnen deze leeropdracht richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. De projecten kenmerken zich veelal door het samenspel tussen drie essentiele elementen: technologische expertise, psychologische expertise door de gerichtheid op (het gedrag van) de gebruikers en domeinspecifieke expertise afhankelijk van het toepassingsgebied waarin het project zich afspeelt (bijvoorbeeld ggz, fysiotherapie of dietetiek). De projecten zijn gericht op het (door)ontwikkelen of implementeren van waardevolle en betaalbare digitale (zorg)innovaties, waarbij de samenwerking met regionale zorginstellingen en mkb-ondernemingen essentieel is. De betrokken onderzoekers bij deze leeropdracht werken door deze multidisciplinaire doelstellingen vaak samen met onderzoekers uit andere disciplines. Ook werken de onderzoekers van het lectoraat PDH nauw samen met onderzoekers binnen de andere twee leeropdrachten binnen het lectoraat Digitale Tansformatie, of werken zelf ook aan projecten binnen die andere twee leeropdrachten: User Centred Design en New Business & ICT.

Het lectoraat is nauw betrokken bij het SPRONG programma HealthTech in Society, dat
samen werkt aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status. 

Leeropdracht New Business & ICT
Apple, Google, Microsoft, Facebook en Amazon zijn in een paar decennia de (economisch) meest waardevolle bedrijven geworden. En een groot deel van de start-ups en scale-ups zijn ICT gedreven. En ook voor de meeste ICT gebruikende bedrijven en instellingen is de grootste zorg en uitdaging het optimaal benutten van ICT mogelijkheden in de concurrentiestrijd. Digitalisering is overal, en alles moet Smart worden.  ICT is belangrijk willen we maar zeggen!

Wij willen het Noord-Nederlandse ecosysteem van ICT aanbieders en gebruikers en hun private en publieke stakeholders helpen dynamisch en innovatief om te gaan met nieuwe ambities en risico's, opdat ICT onze echte wereld een stukje beter maakt. We sluiten daarbij aan bij de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen: Energie(-transitie), Healthy Ageing en Ondernemerschap. Daarnaast is de verdere ontwikkeling van hardcore ICT technieken een kern van ons werk (Software Engineering, BedrijfsInformatiesystemen, Network- and security Engineering).

De onderzoekslijnen in het lectoraat zijn:

  1. Wiresless solutions, met name 5G;
  2. Cybersecurity. Met name gericht op MKB en Health;
  3. Smart industry en Skills; Verdere ontwikkeling van de ondersteuning van MKB bedrijven bij eerste of verdere stappen naar de digitalisering van de maakindustrie;
  4. Energie-ecosystemen en ICT voor bedrijfsoverstijgende samenwerking en transacties;
  5. Data, Machine learning als opmaat voor AI.

Een groot deel van de projecten binnen het lectoraat New Business & ICT wordt uitgevoerd bij de Digital Society Hub, waarbinnen studenten, docenten en medewerkers van betrokken bedrijven en instellingen aan de hand van real-life uitdagingen innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Lectoren