Sociale robots voor de dagbesteding van ouderen met dementie

  • Onderzoeksproject
sociale robot.jpg

Ons onderzoek richt zich op de rol van sociale robots in de zorg voor ouderen met dementie, een uitdaging die wereldwijd groeit, ook in Nederland.

Deze groep vereist speciale zorg en aandacht, wat een extra belasting vormt voor zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers. Sociale robots kunnen hierbij ondersteuning bieden door bijvoorbeeld structuur aan de dag te geven en het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Steeds meer verzorgingstehuizen erkennen dit potentieel en investeren in dergelijke robots. Echter, de communicatie tussen robot en oudere gebruiker is vaak ontoereikend door technologische beperkingen. Daarnaast ervaren zorgmedewerkers moeilijkheden bij het gebruik van deze robots, mede doordat heldere werkprotocollen ontbreken. Om deze uitdagingen aan te pakken, is meer inzicht nodig in hoe robots effectief met ouderen kunnen communiceren, hoe zorgverleners ze efficiënt kunnen bedienen, en hoe deze processen geïntegreerd kunnen worden in bestaande werkprotocollen.

In samenwerking met Smartrobot. Solutions voeren wij onderzoek uit om deze doelen te bereiken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in co-creatie met alle belanghebbenden, waaronder robotontwerpers, ouderen, professionele verzorgers en mantelzorgers. Ons doel is om een geëvalueerd prototype te ontwikkelen dat praktisch toepasbaar is in de zorg. Door deze aanpak willen we bijdragen aan het verminderen van de zorglast en het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen met dementie. Dit bevordert de acceptatie en duurzame inzet van sociale robots in de zorg. We zullen vervolgonderzoek schrijven om dit te realiseren.

Over het onderzoek

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij