DigiAgro3 – Agrobots voor een duurzame landbouwtransitie

  • Onderzoeksproject
tractor landbouw.jpg

In het DigiAgro3-project werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling, levering en toepassing van agrobots: autonome systemen voor de land- en tuinbouw. Agrorobots kunnen de landbouw efficiënter maken en ze dragen bij aan de overstap naar een natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Daarnaast bieden ze mogelijk een oplossing voor het personeelstekort in deze sector.

De rol van agrobots in de landbouwtransitie 

Om de natuur en landbouw meer met elkaar in balans te krijgen, moet de landbouwsector de transitie naar kringlooplandbouw maken waarbij verspilling van meststoffen, water en andere middelen wordt voorkomen. Dit vereist een precisie-landbouwaanpak, waarbij elke handeling zeer specifiek wordt uitgevoerd op basis van plant-, plaats-, tijd- en situatiekenmerken. Agrobots spelen een belangrijke rol om de landbouwpraktijken te verbeteren. Dit kan variëren van volledige robots tot autonome werktuigen die achter een tractor worden gebruikt. Naast deze technologische verschuiving zijn ook duurzame verdienmodellen voor agrarische ondernemers en de impact op de arbeidsmarkt belangrijke aandachtspunten in de landbouwtransitie. 

 
Samenwerking tussen verschillende kennisdomeinen

In de onderzoeksgroep DigiAgro3 werken zes bedrijven en vijf kennisinstellingen aan de gezamenlijke ambitie om in Noord-Nederland een waardeketen voor de ontwikkeling, levering en gebruik van agrobots te realiseren. Het project richt zich op het ontwikkelen van agrobots om arbeidsintensieve processen te automatiseren, met als doel bij te dragen aan duurzaamheid, het voorkomen van personeelstekorten en het behouden of verbeteren van het verdienvermogen in de landbouwsector. De ontwikkeling van agrobots vraagt een combinatie van agrarische kennis met kennis van hightech systemen, en digitale technologieën zoals AI. Daarnaast is kennis van juridische kaders voor ontwikkeling en gebruik van agrobots noodzakelijk. 

Over het onderzoek

Over de partners

Het DigiAgro consortium, bestaande uit 6 bedrijven en 5 kennisinstellingen, werkt samen aan de ontwikkeling van technologische onderdelen voor agrobots. Deze partners zijn onder andere ABDrone, Batenburg Beenen, Demcon, GroeNoord BV, Smart Agri Technology, Track32, NHL Stenden, Saxion Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en TNO. Samen zetten ze zich niet alleen in voor dit project, maar ook voor andere projecten en directe samenwerkingen. De bedrijven binnen het consortium zijn verantwoordelijk voor het volledige proces, van conceptontwikkeling tot productie en levering van agrobots. De kennisinstellingen zijn gespecialiseerd in de benodigde technologieën voor agrobots en bieden kennis van de juridische kaders voor ontwikkeling en gebruik. Hoewel het belangrijkste deel van het consortium in de provincie Groningen ligt, hebben ze ook connecties met andere noordelijke provincies. 

Dit project is mede gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Contact

Publicaties