Rix Groenboom

Rix Groenboom (1968) is sinds 2021 lector New Business & ICT; één van de leeropdrachten van het lectoraat Digitale Transformatie aan de Hanzehogeschool Groningen.

De leeropdracht legt de focus op het ondersteunen van ICT-aanbieders en afnemers om innovatief om te gaan met technologische en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Hij is onder andere betrokken bij projecten rond betrouwbaar en rendabel gebruik van 5G-technologie, kunstmatige intelligentie en softwaretoepassingen voor energie, industrie, overheid en in de zorg.

Rix Groenboom studeerde Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen, afgesloten met een promotie op het gebied van formalisering van kennissystemen (1997). Zijn expertise betreft specificatie, ontwerp en validatie van complexe softwareapplicaties voor zowel technische als administratieve toepassingen.

HANZE220818_Rix Groenboom.jpg

Hij was lange tijd actief in technisch commerciële functies bij verschillende internationale organisaties. In zijn vorige rol was hij strategisch innovatiemanager voor het Amerikaanse Parasoft op het gebied van testen en kwaliteit van moderne software-architecturen.

Contact

Publicaties