Student Jesse als spreker op de NLUUG Conferentie in Utrecht

  • Student aan het woord
thumbnail_image0.jpg

"Mijn naam is Jesse Lourens, een 24-jarige student die momenteel HBO-ICT studeert met als major Business IT & Management. Onlangs heb ik mijn derdejaars stage voltooid bij de Digital Society Hub, waar ik onderzoek heb gedaan naar de Software Bill of Materials (SBOM). In dit blog wil ik graag mijn ervaring delen over het presenteren van mijn onderzoek op de NLUUG-conferentie, een evenement gewijd aan het onderwerp "Open Source". Daarnaast zal ik bespreken hoe de SBOM mijn interesse heeft gewekt en hoe ik van plan ben me hier in de toekomst verder in te verdiepen.

Tijdens mijn stage bij de Digital Society Hub heb ik me gericht op de Software Bill of Materials, een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de softwareontwikkelingsindustrie. Mijn onderzoek omvatte het verkennen van bestaande en toekomstige wetgeving met betrekking tot de SBOM, evenals het identificeren van tools om een SBOM te creĆ«ren en te analyseren. Na het indienen van mijn abstract werd ik uitgekozen om een presentatie te geven over de SBOM op de NLUUG-conferentie. 

De NLUUG-conferentie bood mij de mogelijkheid om te spreken over de SBOM, wat een perfecte match was gezien het conferentiethema "Open Source" was. De SBOM gaat over het in kaart brengen van de ingrediĆ«ntenlijst van software, zoals de gebruikte frameworks en bibliotheken. De aanwezigen, waaronder meer dan 20 studenten van de Hanzehogeschool, waren enthousiast en betrokken. Het was zowel een leerzame als een gezellige dag.

Tijdens het presenteren op de NLUUG-conferentie besefte ik dat het peilen van de doelgroep essentieel is om een succesvolle presentatie te kunnen geven. Hoewel ik vrij oppervlakkig bleef tijdens mijn presentatie, had ik dieper kunnen ingaan op het onderwerp om de interesse van het publiek verder te prikkelen. Hier ga ik uiteraard in de toekomst rekening mee houden bij toekomstige presentaties. 

De SBOM heeft mijn interesse gewekt en ik ben ervan overtuigd dat het in de toekomst een steeds belangrijker onderdeel wordt bij het publiceren van software en codebases. Ik ben van plan om meer te doen met de SBOM zodra er meer druk op de markt komt om hier serieus naar te kijken. Op dit moment wil ik me echter eerst richten op het afronden van mijn laatste jaar om mijn diploma te behalen en mijn vaardigheden als functioneel applicatiebeheerder verder te ontwikkelen."