Het project NXTGEN Hightech, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, ontwikkelt hightech machines en apparatuur die bijdraagt aan het concurrentie- en verdienvermogen in Nederland. Ook werkt het project aan oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding.

NXTGEN Smart Industry Capacity Booster
Als onderdeel van het Nederlandse NXTGEN Hightech ecosysteem is het NXTGEN Smart Industry Capacity Booster project gestart. Het doel is om modules te ontwikkelen voor de Smart Makers Academy om digitale vaardigheden te bevorderen binnen de Nederlandse maakindustrie.

De oplossingen die aangeboden worden binnen de modules voldoen aan de eisen van Industrie 4.0, dat staat voor de slimme integratie van geavanceerde technologieën zoals automatisering en kunstmatige intelligentie in de productie. Door machines, systemen en processen met elkaar te verbinden en te laten communiceren, wordt de productie efficiënter, flexibeler en kosteneffectiever.

De Smart Industrie projecten streven ernaar om Industrie 4.0 technologieën te gebruiken in pilots en testcases, eerst in specifieke domeinen en vervolgens breder in de maakindustrie. De uitdaging is om werknemers zonder digitale vaardigheden te leren hoe ze deze technologieën kunnen gebruiken. De Smart Makers Academy biedt training aan voor zowel NXTGEN partners als MKB-maakbedrijven, om deze kennis zo breed mogelijk te delen.

De Hanze speelt een actieve rol bij zowel het ontwikkelen van modules als bij het beoordelen en volgen van bredere ontwikkelingen binnen de context van het project.

NXTGEN Autonomous Factory
Ook is de Hanze betrokken bij NXTGEN Autonomous Factory, een ander project binnen NXTGEN Hightech dat zich richt op het ontwikkelen en toepassen van autonome systemen om productieprocessen in de industrie te verbeteren. De rol van de Hanze binnen dit project is om alle betrokken belanghebbenden te ondersteunen bij het verkennen en ontwikkelen van haalbare bedrijfsmodellen die zijn gebaseerd op de innovaties vanuit Autonomous Factory.

Omdat het ontwikkelen en bijstellen van gezamenlijke business models een complex proces is dat afstemming vereist tussen verschillende belanghebbenden, zal een PhD-kandidaat vanuit NXTGEN Autonomous Factory zich richten op het verkennen van de mogelijkheden om serious games interactief in te zetten om dit proces te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het creëren van een gespreks- en simulatietool ter ondersteuning van de ontwikkeling van business models.

Beide projecten zijn een gezamenlijke inspanning van New Business en ICT (lectoraat) en Sustainable Business (onderzoekslijn).

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Techniek