Het realiseren van een beheersbare productvariëteit voor het mkb

  • Onderzoeksproject
Magazijn met dozen-2023.jpg

Veel kleine en middelgrote bedrijven in de maakindustrie staan voor een uitdaging: hoe kunnen ze tegemoetkomen aan de diverse klantverzoeken en tegelijkertijd de variëteit in hun product en daarmee hun productieproces beheersen? Een mogelijke oplossing is om over te stappen naar een Configure-to-Order werkwijze. Maar hoe pak je de complexe overgang aan als mkb-onderneming?

De overgang van Engineer-to-Order (ETO) naar Configure-to-Order (CTO) is verre van eenvoudig voor bedrijven. Het vereist aanzienlijke capaciteit, kennis en vaardigheden in productontwikkeling, procesontwikkeling en verandermanagement. Het is essentieel dat medewerkers uit alle belangrijke afdelingen, zoals verkoop, engineering, productie en service, hierbij betrokken zijn. Mkb-bedrijven hebben moeite met deze uitdagingen en hebben behoefte aan effectieve tools en methoden om de overgang succesvol te realiseren. Dit geldt zowel inhoudelijk voor de ontwikkeling van productontwerpen en de impact op bedrijfsprocessen als op het gebied van verandermanagement.

Uitleg onderzoek

In dit onderzoek ontwikkelen we samen met mkb-productiebedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties een integrale aanpak om CtO op een goede manier te implementeren. De deelnemende mkb-bedrijven hebben de duidelijke wens om dit de komende jaren te realiseren. Voor de specifieke casussen ontwikkelen we aanpakken door middel van casestudies en interventieonderzoek. Studentprojecten bieden ondersteuning bij de verschillende interventies. Vervolgens zal systematisch case-vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke aanpak in welke situatie werkt. Op basis van het case-vergelijkend onderzoek ontwikkelen we tools en technieken die enerzijds algemeen toepasbaar zijn en anderzijds kunnen worden aangepast aan individuele bedrijfssituaties.

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Het project is een nauwe samenwerking tussen het lectoraat Organisatieontwerp en -Verandering van de Hanzehogeschool Groningen, het lectoraat Lean/World Class Performance van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, kennisinstellingen, brancheorganisaties en tien mkb-organisaties in het noorden en midden van het land.

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit een RAAK subsidie van Regieorgaan SIA. 
Het project loopt van september 2022 tot september 2024.

 

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Techniek