Dr. Cees Reezigt

Dr. Cees Reezigt promoveerde op de ontwikkeling van een diagnose-instrument voor interne organisationele communicatie. Na zijn studies Economie en Arbeids- en Organisatiesociologie, was dit de eerste stap richting praktisch relevante interdisciplinaire kennisontwikkeling. Tijdens zijn onderzoek ervoer hij dat een juiste diagnose en een verbeterd ontwerp weliswaar noodzakelijk zijn, maar geen garantie bieden voor daadwerkelijke verbetering. Zijn interesse voor project- en verandermanagement was daarmee gewekt.

In de jaren daarna heeft hij binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen zijn kennis op het gebied van organisatieontwerp en –verandering verder uitgebouwd en vertaald in vakken en programma’s die hij mede heeft ontwikkeld en aangestuurd, waaronder de Change Management master van deze faculteit. Koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk stond daarin altijd centraal.

Als lector Organisatieontwerp en -verandering aan de Hanzehogeschool zet hij deze lijn voort. Samen met ondernemers, organisaties in verschillende sectoren, studenten, andere lectoraten en de onderzoekers van het lectoraat wordt gezocht naar interdisciplinaire antwoorden op vragen rond het thema wendbare organisaties.

Cees_Reezigt.png

Uitgangspunten zijn een brede kijk op organisatieontwerp als samenstel en samenspel van strategie, structuur, systemen en cultuur, aandacht voor de rol van de mens in organisaties, waardecreatie voor alle stakeholders – intern en extern -, verwevenheid van ontwerpen en veranderen en het leveren van duurzame oplossingen.

Naast zijn werkzaamheden aan de universiteit is Cees Reezigt initiatiefnemer en voorzitter geweest van een academisch netwerk projectmanagement en heeft als lid van de Programmaraad Professie en Hoger Onderwijs van PMI (nu IPMA) Nederland een rol gespeeld in het koppelen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en praktijk in het veld van verandermanagement, in het bijzonder projectmanagement. Gedurende enige jaren had hij een column in Projectie - het tijdschrift voor projectmanagers - waarin hij wetenschappelijke publicaties onder de aandacht bracht van professional in de praktijk.